25 Feb 2008

Syair Rasulullah Semasa Perang Khandaq


Kami golongan yang berbai’kan Muhammad di atas agama Islam selama kami hidup


Allahumma, tiada kebaikan kecuali kebaikan Akhirah, maka Engkau berkatilah Ansar dan Muhajirin
Demi Allah, sekira bukan kerana Allah kami tiada mendapat hidayah, tiada kami bersedekah, tiada kami sembahyang


maka turunkan Sakinah (Ketenangan) keatas kami dan tetapkan kaki-kaki apabila berdepan lawan

Sesungguhnya musuh telah melampaui ke atas kami, sekiranya mereka mahukan fitnah kami akan lawan

kami akan lawan .........kami akan lawan
Kami tuturkan syair-syair yang pernah ditutur oleh bibir mulia Rasulullah SAW dan para Sahabat RA, ketika mereka diserang oleh pakatan musyrikin yang diketahui oleh tentera Quraisy dan dikhianati oleh Yahudi di dalam perang Khandaq. Dalam suasana musim dingin dan kekurangan makanan, lahirlah syair sebegini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhaari RH.

No comments: