23 Dec 2012

Aku Masih Belum Pergi

Aku Masih Belum Pergi

Mungkin mereka boleh beritahu, tidak kah rakyat kamu patut tahu mengapa AKU  dibunuh?
Sudahkah Si Patail mendedahkannya di mahkamah atau di luar mahkamah?
Mengapa tidak!
Rupa-rupanya orang yang membunuh AKU  tidak mengenal ku
Jadi mengapa mereka menembak AKU  di kepala dan meletupkan tubuh ku hingga bersepai?
Adakah mereka ini berpangkat biasa!?
Bukankah pegawai tindakan khas  bertidak atas arahan!?
Jikalau YA, adakah sesiapa yang memberi arahan!?
Jadi siapa yang memberi arahan itu!?
Mengapa tidak disiasat semua perkara-perkara itu!?
Mengapa kerajaan kamu tidak ingin dan tidak minat mendapatkan semua jawapan itu!?
Mengapa MALAYSIA mengelak soalan-soalan itu!?
AKU  tidak akan pergi sebelum semuanya selesai ....

11 Dec 2012

Bilangan Penduduk Bekerja Mengikut Industri Dan Jantina, Kelantan 2010

Bilangan Penduduk Bekerja Mengikut Industri Dan Jantia, Kelantan 2010

(‘000)
Kod
Jenis Industri
Lelaki
Perempuan
Jumlah
A
Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan
70.7
32.6
103.3
B
Perlombongan Dan Pengkuarian
1.1

1.1
C
Pembuatan
32.9
24.5
57.4
D
Bekalan Elektrik, Gas Wap Dan Pendingin Udara
2.3
0.2
2.5
E
Bekalan Air; Pembentungan, Pengurusan Sisa Dan Aktiviti Pemulihan
1
0.1
1.1
F
Pembinaan
66.5
1.5
68
G
Perdagangan Borong & Runcit, Pembaikan Kenderaan Bermotor & Motosikal
58.7
37
95.7
H
Pengangkutan & Penyimpanan
11.3
0.7
12
I
Penginapan Dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan Dan Minuman
16.5
25.9
42.4
J
Maklumat & Komunikasi
1.3
0.7
2
K
Aktiviti Kewangan Dan Insurans/Takaful
3.1
2.3
5.4
L
Aktiviti Hartanah
0.2
0.1
0.3
M
Aktiviti Profesional,Saintifik Dan Teknikal
2.1
1.3
3.4
N
Aktiviti Pentadbiran Dan Khidmat Sokongan
7.4
4
11.4
O
Pentadbiran Awam Dan Pertahanan; Aktiviti Keselamatan Sosial Wajib
28.9
8.5
37.4
P
Pendidikan
18.6
30.4
49
Q
Aktiviti Kesihatan Kemanusiaan Dan Kerja Sosial
6.1
12
18.1
R
Kesenian,Hiburan Dan Rekreasi
0.8
0.4
1.2
S
Aktiviti Perkhidmatan Lain
4.5
2.8
7.3
T
Aktiviti Isi Rumah Sebagai Majikan
0.9
7.4
8.3
U
Aktiviti Badan Dan Pertubuhan Luar Wilayah
0
0
0
Jumlah
334.9
192.4
527.3

Sumber : Buku Statistik Utama KELANTAN 2010, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kelantan

8 Dec 2012

Jumlah Penduduk Mengikut Daerah Pentadbiran, Kelantan, 2010

Jumlah Penduduk Mengikut Daerah Pentadbiran, Kelantan, 2010

Bil
Jajahan
Bilangan
1.
Bachok
133,152
2.
Kota Bharu
491,237
3.
Machang
93,087
4.
Pasir Mas
189,292
5.
Pasir Puteh
117,383
6.
Tanah Merah
121,319
7.
Tumpat
153,976
8.
Gua Musang
90,057
9.
Kuala Krai
109,461
10.
Jeli
40,637
Kelantan
1,539,601

Sumber : Buku Statistik Utama KELANTAN 2010, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kelantan