28 Dec 2015

Marilah Menuju Kejayaan

Marilah Menuju Kejayaan (حي على الفلاح)

Tok Llaki :
Semayae Asar doh?
Bini :
Dok lagi..
Tok Llaki :
Bakpo?
Bini :
Ambo baru balik kijo, letih sikit, pahtu ambo tido semetar
Tok Llaki :
Okay... Gi lah solat Asar dengae Ngorib sebelum masuk waktu Isya’
Keesokan harinya ... Tok Llaki pergi kerja di bandar lain menaiki penerbangan...  Namun beberapa jam selepas penerbangannya dijadualkan tiba dia tidak memanggil atau SMS Bininya seperti biasa dia lakukan untuk memberitahu bahawa dia telah selamat tiba .. !!

Bininya membuat panggilan kepada Tok Llakinya untuk mengetahui apa yang berlaku pada suaminya tetapi dia tidak menjawab .. Dia memanggil lagi; ada nada dering, tetapi tidak menjawab langsung

Bini telah mula bimbang selepas mencuba beberapa kali untuk memanggil suami tercinta namun tiada jawapan sama sekali ... Dia berfikir kepada dirinya sendiri sesuatu yang tak kena mesti telah berlaku kerana dia tidak pernah berbuat begini. Dia selalu akan telefon sebaik sahaja dia mendarat

Beberapa jam berlalu ... dan tiba-tiba telefon berdering dan yang memanggil adalah Tok Llakinya. Isteri sangat bimbang dan bertanya berkata: telah anda tiba dengan selamat ??

Bini :
Abae selamat sapa doh ko?
Tok Llaki :
Ya, Alhamdulillah.
Bini :
Bila?
Tok Llaki :
Lebih kurang 4 jae tadi
Bini :
4 jae tadi, bakpo tak telefon??? (dalam nada yang marah)
Tok Llaki :
Abae letih, pahtu Abae tido semetar...
Bini :
Tak kae seminit dua pun Abae tak leh telefon ambo, royat kata sapa doh... Pahtu jugak tak kae tak dengar telefon bedering acap kali, ambo duk telefon Abae...
Tok Llaki :
Ho.. Abae denga...
Bini :
Pahtu tak akat .. ?? Panggilae ambo tidak cukup penting ko untuk Abae .. ??
Tok Llaki :
Panggilan Ayae penting ko Abae, tetapi kemarin Ayae napok tak kisoh pun tak jawab panggilan daripada azan .. panggilan Allah ...
Mata Bini mula berair dan dia diam sebentar

Bini :
Abae betul, ambo mitok maaf
Tok Llaki :
Bakpo mitak maaf ko Abae, Ayae mesti pohon ampun kepada Allah dan tidak ulangi kesalahan tu sekali lagi. Apa hok Abae nak dari dunia ni adolah Allah menyatukae kito di Jannah, tepat dimana kita akae mulakae hidup bersama sama selama lamonya.
"Orang yang benar-benar mengasihi anda adalah orang yang menolak anda ke hadapan di jalan Allah dan masuk campur serta menghalang anda daripada melangkah ke belakang dalam hidup."
22 Jul 2015

Senarai Badan Berkanun Di Malaysia

Senarai Badan Berkanun Di Malaysia

A       Jabatan Perdana Menteri
1      Lembaga Tabung Haji (LTH)
2      Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
3      Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja Dan Yang Dipertua-Yang Dipertua Negeri (Biasiswa Raja-Raja)
4      Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
5      Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
6      Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
7      Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)
8      Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)
9      Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
10    Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)

B       Kementerian Pertahanan
11    Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)
12    Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)
13    Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)
14    Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)

C       Kementerian Pengangkutan
15    Perbadanan Aset Keretapi (PAK)
16    Lembaga Pelabuhan Kelang (LPK)
17    Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP)
18    Lembaga Pelabuhan Kuantan (LP Kuantan)
19    Lembaga Pelabuhan Johor (LP Johor)
20    Lembaga Pelabuhan Bintulu (LP Bintulu)
21    Lembaga Pelabuhan Kemaman (LP Kemaman)
22    Lembaga Pelabuhan Johor Tanjong Pelepas (LP Johor-Tg. Pelepas)
23    Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang - Teluk Ewa (SPPP - Teluk Ewa)
24    Lembaga Pelabuhan Melaka (LPM)
25    Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

D       Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
26    Lembaga Penyelidikan Dan Kemajuan Perusahaan Timah (TIMAH)
27    Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia (JURUKUR)
28    Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

E       Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
29    Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
30    Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang (Wakaf Hindu)

F        Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
31    Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
32    Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
33    Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
34    Perbadanan Perusahaan Industri Kecil Dan Sederhana Malaysia (SME Corporation)

G       Kementerian Kewangan
35    Bank Negara Malaysia (BNM)
36    Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
37    Bank Simpanan Nasional (BSN)
38    Lembaga Totalisator Malaysia (LTM)
39    Yayasan Tun Razak (YTR)
40    Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)
41    Institut Akauntan Malaysia (MIA)
42    Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA)
43    Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
44    Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)
45    Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
46    Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

H       Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan
47    Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)
48    Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)
49    Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
50    Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)
51    Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

I        Kementerian Sumber Manusia
52    Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
53    Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

J        Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
54    Lembaga Getah Malaysia (LGM)
55    LGM Properties Corporation (LGMPC)
56    RRIM Consult Corporation (RRIM Corp)
57    Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
58    Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara (LKTN)
59    Lembaga Koko Malaysia (KOKO)
60    Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
61    Lembaga Lada Malaysia (MPB)

K       Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
62    Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
63    Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
64    Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
65    Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Mada)
66    Yayasan Pelajaran Persatuan Peladang Dan Pertubuhan Peladang Mada (YP MADA)
67    Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
68    Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
69    Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

L        Kementerian Kerja Raya
70    Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
71    Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

M       Kementerian Belia Dan Sukan
72    Majlis Sukan Negara (MSN)
73    Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)
74    Perbadanan Padang Golf Subang

N       Kementerian Pelancongan
75    Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)

O       Kementerian Pengajian Tinggi
76    Yayasan Tunku Abdul Rahman (YTAR)
77    Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
78    Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
79    Universiti Teknologi Mara (UiTM)
80    Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
81    Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
82    Universiti Malaya (UM)
83    Universiti Sains Malaysia (USM)
84    Universiti Putra Malaysia (UPM)
85    Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)
86    Universiti Utara Malaysia (UUM)
87    Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
88    Universiti Malaysia Sabah (UMS)
89    Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
90    Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
91    Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
92    Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
93    Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
94    Universiti Malaysia Pahang (UMP)
95    Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
96    Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
97    Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
98    Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

P       Kementerian Pelajaran Malaysia
99    Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)
100   Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru (KWSG)
101   Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Q       Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
102   Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
103   Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
104   Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
105   Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
106   Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
107   Majlis Amanah Rakyat (MARA)
108   Yayasan Pelajaran Mara (YPM)

R       Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
109   Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
110   Perbadanan Harta Intelek Malaysia (PHIM)
111   Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)
112   Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

S       Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
113   Perbadanan Putrajaya
114   Perbadanan Labuan

T       Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
115   Akademi Sains Malaysia (ASM)

U       Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
116   Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (PPSPPA)

V       Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
117   Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
118   Suruhanjaya Tenaga (ST)

W      Kementerian Kesihatan Malaysia
119   Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM)

X       Kumpulan Wang
120   Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM)
121   Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN)
122   Akaun Kebajikan Kakitangan Bank Negara Malaysia (SWA)
123   Tabung Pencen Lembaga Pesuruhjaya Matawang Malaya Dan British Borneo (TPLM)
124   Kumpulan Wang Jubli Perak Pulau Pinang Dan Seberang Prai (Jubli Perak)
125   Kumpulan Wang Skim Jaminan Insurans Am - Awam (KWSJIA)
126   Akaun Deposit Insurans (ADI)
127   Kumpulan Wang Skim Jaminan Insurans Hayat (KWSJIH)
128   Kumpulan Wang Pencen Balu Dan Anak Yatim Sabah (Balu Sabah)
129   Kumpulan Wang Pencen Balu Dan Anak Yatim Sarawak (Balu Sarawak)
130   Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)