2 Mar 2008

Doa Dari Al-Quran

Doa Dari Al-Quran


(Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka). Aku perkenankan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka menjadi baik serta betul. (QS. 2:186)

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka. (S. 2:201)

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dan menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. (S. 2:250)

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau kira kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. (S. 2:286)

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu dari kami. (S. 2:286)


Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami; serta ampunkanlah dosa kami; dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum kafir. (S. 2:286)

No comments: