26 Aug 2014

Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik Bagi Jajahan Kota Bharu, Kelantan

Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik Bagi Jajahan Kota Bharu, Kelantan

Jajahan/ Daerah/ Mukim
Bumiputera
Cina
India
Lain
Bukan Warga
JUMLAH
Melayu
Bumi Lain
KOTA BHARU
433,238
1,679
22,444
1,320
1,199
8,558
468,438
Badang
34,538
6
26
8
134
1,245
35,957
Badang
5,476
1
1

7
91
5,576
Banggol
4,727
1
6
1
97
687
5,519
Che Latiff
2,066
9
2,075
Dal
5,329
1
4
7
7
79
5,427
Kedai Buloh
3,822
1
6

6
100
3,935
Kijang
5,279
1
6

4
189
5,479
Pulau Kundor
2,2821
32
2,315
Pulau Pisang
2,964
1
3


15
2,983
Semut Api
2,59312
43
2,648
Banggu
22,300
11
398
13
58
269
23,049
Badak Mati
3,418

75
2
47
18
3,560
Banggu
4,1652
6
4,173
Binjai
5,255
1
9
2

185
5,452
Karang
1,926
10
279
8
8
28
2,259
Lubok Pukol
3,747

3
1

21
3,772
Seterpa
3,789

32

1
11
3,833
Beta
10,938
2
193
9
9
54
11,205
Beta Hilir
2,147
1
169
6
5
13
2,341
Beta Hulu
1,628
4
1,632
Chekeli
1,351
4
1,355
Koh
1,410
7
1,417
Lundang Paku
2,290
1
23
3
4
18
2,339
Paya
2,112

1


8
2,121
Kadok
19,316
4
26

16
192
19,554
Beah
1,626

6

2
13
1,647
Buloh Poh
3,113

5

3
58
3,179
But
2,757
1
7

3
40
2,808
Kadok
5,083

3

4
31
5,121
Lubok Jambu
1,685
114
1,700
Patek
4,191
2
5

4
25
4,227
Perol
861
11
872
Kemumin
38,792
392
475
170
59
1,504
41,392
Kemumin
11,287
318
283
100
22
283
12,293
Panchor
19,049
35
157
66
34
1,156
20,497
Pengkalan Chepa
3,599
34
1
4
1
34
3,673
Pulau Panjang
1,564
16
1,571
Tebing Tinggi
1,860
1
30

2
18
1,911
Telok Kitang
1,433
3
4


7
1,447
Kota
23,646
1
312
12
18
375
24,364
Jelutong
1,3183
10
1,331
Kampong Sireh
1,791

112
2
7
48
1,960
Kota
4,105

8

4
38
4,155
Padang Enggang
5,527
1
120
9
1
100
5,758
Pasir Ha
2,572
82
2,654
Pintu Geng
8,333

72
1
3
97
8,506
Limbat
18,101
12
216
39
55
373
18,796
Guntong
14,079
11
211
38
42
331
14,712
Parit
4,022
1
5
1
13
42
4,084
Kubang Kerian (Lundang)
52,237
53
3,514
306
181
968
57,259
Bunut Payong
4,710

125
1

29
4,865
Chicha
4,302
2
115
7
2
41
4,469
Demit
5,117
14
220
32
11
178
5,572
Kenali
9,846
25
2,124
203
29
336
12,563
Langgar
7,407
2
487
25
111
120
8,152
Lundang
6,195
7
137
22
11
43
6,415
Pulau
3,479

23
1

41
3,544
Telok Bharu
5,165
2
103
2
9
82
5,363
Wakaf Siku
1,088

24


20
1,132
Wakaf Stan
4,928
1
156
13
8
78
5,184
Ketereh (Pangkal Kalong)
38,658
978
1,631
79
89
400
41,835
Badak
3,345
1


6
29
3,381
Dusun Rendah
1,446

186
2

17
1,651
Kemubu
4,144

93
2

19
4,258
Ketereh East
4,792
2
14
5
9
61
4,883
Ketereh West
3,653
4
17
5
2
41
3,722
Mahang East
8,698
16
79

9
96
8,898
Mahang West
12,580
955
1,242
65
63
137
15,042
Panji
66,112
140
5,147
274
239
1,403
73,315
Baung
11,994
42
446
111
6
180
12,779
Bayang
4,225
5
102
3
18
103
4,456
Beting
4,852
1
279
18
4
109
5,263
Chekok
4,715
2
1
4

39
4,761
Padang Bongor
12,414
5
1,549
35
51
330
14,384
Padang Garong
4,833
7
1,179
68
121
224
6,432
Pauh
6,129
1
95
5
17
88
6,335
Tanjong Chat
4,707
75
854
11
11
78
5,736
Tapang
5,180

52

4
149
5,385
Telok
7,063
2
590
19
7
103
7,784
Pendek
16,864
3
202
26
10
149
17,254
Kedai Mulong
1861
11
198
Lembu
4,361
3
8
1

44
4,417
Pendek
6,414

188
19
2
58
6,681
Tiong
5,903

6
6
7
36
5,958
Peringat
23,395
9
361
10
159
203
24,137
Bechah Mulong
3,417
4

5
40
12
3,478
Melor
4,309

14
1
9
18
4,351
Padang Leban
2,567
1
14
3
4
20
2,609
Padang Raja
4,117
1
29

3
46
4,196
Pangkal Pisang
2,999
126
3,026
Peringat
5,986
2
304
1
3
81
6,377
Salor
10,884
1
276

10
84
11,255
Aur Duri
1,060
10
1,070
Padang Sakar
1,923

22


14
1,959
Padang Tengah
1,475
17
1,492
Seberang Pasir Mas
3,084

227

6
23
3,340
Salor
3,342
1
27

4
20
3,394
Sering
23,500
3
672
11
26
97
24,309
Mentuan
5,169
1
279
5
1
24
5,479
Pulau Belanga
2,479

80
2
3
9
2,573
Pulau Gajah
2,230

48
1

5
2,284
Sabak
1,968
1
21

14
9
2,013
Sering
5,814

152
3
1
13
5,983
Tok Ku
5,840
1
92

7
37
5,977
Kota Bharu
33,957
64
8,995
363
136
1,242
44,757
Bandar Kota Bharu
33,957
64
8,995
363
136
1,242
44,757


Sumber : Jabatan Statistik 2010

1 comment:

Anonymous said...

Berguna untuk kita kabar jumlah penduduk etnik di bandaraya kota bharu kita ni. Terima kasih berbanyak atas informasi ni.