21 Apr 2013

Statistik Tempat Kediaman Di Kelantan 2010

 Jumlah Tempat Kediaman, Isi Rumah Dan Penduduk Mengikut Jenis Kediaman, Di Kelantan Tahun 2010
(Dibina Atau Diubahsuai Untuk Kediaman)

Jenis
Bandar
Luar Bandar
Jumlah
Tempat Kediaman
Isi Rumah
Penduduk
Tempat Kediaman
Isi Rumah
Penduduk
Tempat Kediaman
Isi Rumah
Penduduk
Sesebuah
93,804
85,074
424,302
167,931
152,699
757,222
261,735
237,773
1,181,524
Berkembar
12,090
10,695
47,276
9,761
8,142
34,584
21,851
18,837
81,860
Teres/ Rangkai
25,948
22,458
95,190
11,320
8,355
35,671
37,268
30,813
130,861
Berkelompok
659
622
2,650
329
254
978
988
876
3,628
Rumah Bandar
543
479
2,174
106
148
568
649
627
2,742
Rumah Kedai/ Pejabat
3,139
2,965
12,544
3,115
2,972
13,974
6,254
5,937
26,518
Rumah Pangsa
3,450
2,384
9,092
1,071
621
2,506
4,521
3,005
11,598
Apartmen
622
469
1,921
135
121
482
757
590
2,403
Kondominium
720
415
1,431
20
14
70
740
429
1,501
Pondok Gantian
42
86
176
72
62
202
114
148
378
Bilik
140
137
343
115
112
413
255
249
756
Lain-Lain
24
1,342
118
50
858
168
74
2,200
286
Jumlah
141,181
127,126
597,217
194,025
174,358
846,838
335,206
301,484
1,444,055

No comments: