23 Dec 2012

Aku Masih Belum Pergi

Aku Masih Belum Pergi

Mungkin mereka boleh beritahu, tidak kah rakyat kamu patut tahu mengapa AKU  dibunuh?
Sudahkah Si Patail mendedahkannya di mahkamah atau di luar mahkamah?
Mengapa tidak!
Rupa-rupanya orang yang membunuh AKU  tidak mengenal ku
Jadi mengapa mereka menembak AKU  di kepala dan meletupkan tubuh ku hingga bersepai?
Adakah mereka ini berpangkat biasa!?
Bukankah pegawai tindakan khas  bertidak atas arahan!?
Jikalau YA, adakah sesiapa yang memberi arahan!?
Jadi siapa yang memberi arahan itu!?
Mengapa tidak disiasat semua perkara-perkara itu!?
Mengapa kerajaan kamu tidak ingin dan tidak minat mendapatkan semua jawapan itu!?
Mengapa MALAYSIA mengelak soalan-soalan itu!?
AKU  tidak akan pergi sebelum semuanya selesai ....

No comments: