8 Oct 2008

Bahaso Kelatæ 101 Siri 0011

Kata Adjektif


sambungan ....


lekat ggondeng : melekat dengan kuat
lemah lotek : sangat lemah
lembik lotek : sangat lembik
licin moner : habis licin
luas lita : sangat luas
lumat leik : lumat habis
malam bole : waktu malam
manis lleting : sangat manis
mase cetum; mase ppurik : sangat masam
masin pperat : sangat masin
meroh mmere : sangat merah
mmalah hapah : sifat sangat pemalas
nipis seriak : sangat nipis
nnakut apah; nnakut hapah : sifat sangat penakut
pahit llepe : sangat pahit
panas bekuan; panas benge; panas bekobot; panas ce : keadaan yang sangat panas
panjang ddaung; panjang jjolor; panjang celerek : sangat panjang (bergantung pada benda)
pedas nnyenga : sangat pedas
pendek kketot : sangat pendek
penuh litir; penuh rumbu : keadaan bekas yang penuh sampai ke atas
pucat putih; pucat kesi : sangat pucat
punah janae : rosak binasa
puteh sueh; puteh lueh; puteh sepor : sangat puteh (bergantung pada benda)
putik ddekoh : buah yang belum masak
rebah ccatak; rebah bek; rebah ping : keadaan jatuh


No comments: